หน้าหลัก

Slider

นายวุฒิชัย ธรรมยา

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

นางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
Slider

ประกาศรับสมัคร

14 มิถุนายน 2566 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ
15 พฤษภาคม 2566 รับสมัครบุคลากรของ สป.ศธ.อบรมโดยการศึกษาด้วยตนเอง (online) ผ่านระบบ LMS ของ สคบศ.
27 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ครั้งที่ 2
3 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
2 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)
4 มกราคม 2566 ศธจ.อ่างทอง ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

8 กุมภาพันธ์ 2567 ศธจ.อ่างทอง เชิญชวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน
22 มกราคม 2567 แจ้งเปิดใช้งานระบบบริการประชาชนด้านการศึกษาเอกชน
4 มกราคม 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
1 ธันวาคม 2566 การบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”ของวิทยากรจิตอาสา 904
10 พฤศจิกายน 2566 การประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
27 ตุลาคม 2566 ประกาศ ผลการประกวดวดภาพระบายสี กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสปีแห่งการสวรรคต ครบ 7 ปี หรือ “สัตตมวรรษ”


Image is not available
11/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทรศัทพ์ 035 614 155-6
โทรสาร 035 614 157
ติดต่อสารบรรณกลาง : panida.c@moe.go.th
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

ติดต่อเรา

Image not availableกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ
Image not availableกระทรวงศึกษาธิการ
Image not availableกระทรวงศึกษาธิการ
Image not availableกระทรวงศึกษาธิการ
Image not availableกระทรวงศึกษาธิการ
Image not availableกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
Slider