หน้าหลัก

Slider

นายวุฒิชัย ธรรมยา

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

นางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
28 กค 2567
Slider

ประกาศรับสมัคร

30 พฤษภาคม 2567 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
27 พฤษภาคม 2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
7 พฤษภาคม 2567 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานนโยบายและแผน
28 มีนาคม 2567 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
20 มีนาคม 2567 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
14 มิถุนายน 2566 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

29 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เปิดการพัฒนาหลักสูตร ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข ผ่านระบบ KHURU Online
25 มีนาคม 2567 ประชาสัมพันธ์สื่อบทเรียนออนไลน์
8 กุมภาพันธ์ 2567 ศธจ.อ่างทอง เชิญชวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน
22 มกราคม 2567 แจ้งเปิดใช้งานระบบบริการประชาชนด้านการศึกษาเอกชน
4 มกราคม 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
1 ธันวาคม 2566 การบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”ของวิทยากรจิตอาสา 904


Image is not available
11/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทรศัทพ์ 035 614 155-6
โทรสาร 035 614 157
ติดต่อสารบรรณกลาง : panida.c@moe.go.th
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

ติดต่อเรา

Image not availableกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ
Image not availableกระทรวงศึกษาธิการ
Image not availableกระทรวงศึกษาธิการ
Image not availableกระทรวงศึกษาธิการ
Image not availableกระทรวงศึกษาธิการ
Image not availableกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
Slider