หน้าหลัก

Slider
นายวุฒิชัย ธรรมยา
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
Image is not available
นายวุฒิชัย ธรรมยา
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
Image is not available
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
ประกาศนโยบายไม่ให้รับของขวัญ
Slider

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

7 มีนาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมพิเศษการจำหน่ายของที่ระลึก
23 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
2 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)
9 ธันวาคม 2565 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติ
1 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
14 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

ประกาศ / รับสมัคร

1 มีนาคม 2566 ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสและสนใจเรียนต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา / หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ (1 ปี) สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
27 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ครั้งที่ 2
3 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
4 มกราคม 2566 ศธจ.อ่างทอง ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564
24 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
17 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.)ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

: ข่าวคุรุสภาจังหวัดอ่างทอง :

9 ธันวาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดอ่างทอง
23 สิงหาคม 2565 ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดอ่างทอง
30 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดอ่างทอง
30 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดอ่างทอง
30 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ปี 2565 จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Slider