ศธจ.อ่างทอง เชิญชวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยังไม่เคยสมัครเข้ารับการพัฒนา

หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และหลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน สมัครเข้ารับการพัฒนา

โดยกรอกใบสมัครเพื่อรับรหัสเข้ารับการพัฒนา ศึกษาขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนา ติดตามข่าวสาร

แจ้งปัญหาและตรวจสอบรายชื่อได้ทางกลุ่ม Facebook ของแต่ละหลักสูตรและจากหน้าเว็บไซต์

www.nidtep.goth

หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง.

หลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน