การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศูนย์ให้คำปรึกษาสามารถให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และข้อแนะนำ เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ที่ 

 • จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ตั้งอยู่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 11/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ช่องทางการติดต่อ มีดังนี้
  • ติดต่อด้วยตนเอง หนังสือ จดหมาย ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ทางโทรศัพท์ 035 – 614155 โทรสาร 035 – 614157
  • เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง https://www.atgpeo.go.th
  • แอพพิเคชั่น facebook “ประชาสัมพันธ์ ศธจ.อ่างทอง”