ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอ่างทอง

 11/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

โทรศัพท์ 035 614 155-6  โทรสาร 035 614 157

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : panida.c@moe.go.th

E-mail : angthong.moe@gmail.com