ศธจ.อ่างทอง ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564

ศธจ.อ่างทอง ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564

โดยขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

เอกสารใช้ยื่นเขตพื้นที่