ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอ่างทอง
Angthong Provincial Education Office

             11/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035 614 155 6  โทรสาร 035 614 157

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : panida.c@moe.go.th
E-mail : angthong.moe@gmail.com

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง