ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพัฒนา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และหลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน

ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพัฒนา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และหลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน