ศธจ.อ่างทอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา พาน้องกลับมาเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง