ศธจ.อ่างทอง จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดอ่างทอง โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   ประจำปี 2566 โดยมี นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุมร้อยตรีเผื่อน   แม่นวล สาตมูล และบุตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม