การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 27

พัฒนาผ่านระบบ KHURU Online

  • กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุราชการ 1 – 5 ปี
  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566
  • ประกาศรายชื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ผ่านเว็บไซต์ NIDTEP และกลุ่ม Facebook NIDTEP -Financial Sustainability Project 2021
  • ระยะเวลาการพัฒนา ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดการพัฒนาฯ