โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน”

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ความสำคัญของการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอายุราชการ 6 – 25 ปี โดยอบรมผ่านระบบคุรุออนไลน์ (KHURU Online)

  • ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ – 23 มิถุนายน 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาของแต่ละจังหวัด ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566
  • ระยะเวลาการพัฒนา ระหว่างวันที่ 5 – 21 กรกฎาคม 2566

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดโครงการฯ โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง