ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ศธ 360 องศา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ศธ 360 องศา  จำนวน 2 เรื่อง

1. การประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

2. การจัดการเรียนอย่างไรให้มีความหมายและมีคุณค่าต่อผู้เรียน