ศธจ.อ่างทองร่วมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง และบุคลากรในสังกัด ร่วมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธาน ณ โดมตลาดนัดคลองถม จังหวัดอ่างทอง