ศธจ.อ่างทอง ประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ให้การส่งเสริมการศึกษาเอกชน        มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลไปสู่ การพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยมี นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้ (AKAP) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง