ศธจ.อ่างทอง ร่วมโครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษณ์มรดกไทย พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมาย นางสาววารุณี พวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมโครงการ รณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ. 2566 โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ พระตำหนักคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง