ศธจ.อ่างทองเข้าร่วมพิธีห่มพระพุทธไสยาสน์ และพิธีเวียนเทียนรอบพระพุทธไสยาสน์”

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม  2566 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมาย นางสาวสมรัก ยวงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และบุคลากรกลุ่มที่ 5 เข้าร่วมพิธีห่มพระพุทธไสยาสน์และพิธีเวียนเทียนรอบพระพุทธไสยาสน์  โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ และพิธีเวียนเทียนรอบพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง