ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รายงานตัวเวลา 08.30 – 09.00 น.ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง