ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570