แนวทางการดำเนินงาน โครงการ IFTE : 2565

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.แนวทางการดำเนินงาน-IFTE-2565