รายงานผล (O-NET) ปีการศึกษา 2564

เอกสาร : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ป.6 – ม.3 – ม.6   
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

เต็มเล่ม-O-NET-ป-6-64-เมย-65-new-ok-สมบูรณ์-7-April-2022.docx

เล่ม-ม-3-64-new-ok-เมย-2565

เล่ม-O-NET-ม-6-64-3-สมบูรณ์-เมย-65-.docx