ศธจ.อ่างทองเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ( พ.ศ. 2570 – 2570 ) ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จังหวัดอ่างทอง

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย  ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดร.จิรวัฒน์  นาคพนม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นให้เป็นไปตามความเรียบร้อยตามมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน  เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ( พ.ศ.2566 – 2570 ) ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง