ศธจ. อ่างทอง เข้าร่วมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข ) จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2567 นายวุฒิชัย  ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดร.จิรวัฒน์  นาคพนม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน (วิทยากร ครู ก ผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง) เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข ) ให้แก่บุคคลที่มีจิตอาสา/จิตสาธารณะของจังหวัดอ่างทอง จำนวน 107 คน เพื่อเข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข ) โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง