ศธจ.อ่างทอง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2567 โดยมีสถานศึกษาสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดมหานาม ซึ่งคณะกรรมการจะลงพื้นที่ประเมินและพิจารณาให้คะแนนจากสภาพความเป็นจริงในการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีการใช้กระบวนการลูกเสือ ใน 4 ด้าน (ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน และด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ)

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง