ศธจ.อ่างทองเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย  ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวพันธุ์ศิริ  ธนาริยะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ นางสาวศรัณย์พร  ขันน้อย พนักงานจ้างปฏิบัติงานนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมี นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง