ศธจ.อ่างทองเข้าร่วมการประชุมการบูรณาการขับเคลื่อน และประสานการดำเนินงานด้านจิตอาสา ประจำเดือน มิถุนายน 2567

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นายวุฒิชัย  ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดร.จิรวัฒน์  นาคพนม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และหัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมเพื่อบูรณาการขับเคลื่อน และประสานการดำเนินงานด้านจิตอาสา ประจำเดือน มิถุนายน 2567 เพื่อรับทราบภารกิจหน้าที่และกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในรูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อนในภาพรวมของ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 ผ่านระบบ VTC โดยมี พล.ต.วรยส เหลืองสุวรรณ รอง มทภ.1/รอง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 เป็นประธานในการประชุม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง