ศธจ.อ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมาย นางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง และ นางสาววารุณี พวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง