ศธจ.อ่างทองเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนา และการบริหารจัดการการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

วันที่ 24 – 25  มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวภัทรานิษฐ์  สุทธิแสงจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ และ ว่าที่ ร.ต.ดร.จิรวัฒน์  นาคพนม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายศุภวัฒน์  เคนภาวะ ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นายนพรุจ  ช่วยมิตรกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาและการบริหารจัดการการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายวิสิทธิ์  ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ณ ห้องประชุมไพลิน B โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง