ศธจ.อ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดอ่างทอง ปีพุทธศักราช 2567

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดอ่างทอง ปีพุทธศักราช 2567 โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง