ศธจ.อ่างทอง ร่วมประชุมคณะการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 คุรุสภาจังหวัดอ่างทองประชุมคณะการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 โดยมี นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง อาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)