ศธจ.อ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง