ศธจ.อ่างทอง ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมาย นางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์   รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง และ นางสาววารุณี พวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม   เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง