ศธจ.อ่างทอง รวมใจถวายความจงรักภักดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง นางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รวมใจถวายความจงรักภักดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี