การประชุมคณะกรรมการฯ ในงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง “กินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย” และงานกาชาดจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๗

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมาย นางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์ รองศึกษาธิการ  จังหวัดอ่างทอง และนางสาววารุณี พวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด   และคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง กินปลาใหญ่  กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย และงานกาชาดจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2567 โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง