การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2566 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น โดย นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง