ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)

ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตอาสา เสียสละ และมีความพร้อมช่วยงานด้านการศึกษา สมัครเป็นอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)

ผู้สนใจสมัครสามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ http://volunteers.moe.go.th 

   – ประกาศ อส.ศธ.

   – ใบสมัครอส.ศธ.66